Berekméri-Varró Réka

Réka az elmúlt évek során számos multinacionális egészségipari céget tanácsolt komplex szabályozási kérdésekben, illetve a mindennapi működésük során felmerülő jogi kérdésekben.

Berekméri-Varró Rékaügyvéd

Tanácsadás és képviselet termékfelelősséggel kapcsolatos kérdésekben, illetve az abból adódó viták, követelések peren kívüli, illetve peres rendezése során. Veszélyes termékek piacról történő kivonásával és visszahívásával kapcsolatos jogi segítségnyújtás. Tanácsadás és képviselet hatóságok és bíróságok előtt fogyasztóvédelmi ügyekben.

A beteg-együttműködést segítő compliance és adherencia programok kialakításának és működtetésének teljes körű jogi támogatása. Szerződések készítése és tárgyalása. Szabályozási, etikai és adatvédelmi követelményeknek való megfelelés biztosítása.