Berekméri-Varró Réka

Réka az elmúlt évek során számos multinacionális egészségipari céget tanácsolt komplex szabályozási kérdésekben, illetve a mindennapi működésük során felmerülő jogi kérdésekben.

Berekméri-Varró Rékaügyvéd

Tanácsadás kutatások kategorizálásával, minősítésével kapcsolatosan. Jogi segítségnyújtás a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzéséhez. A vizsgálóhellyel, vizsgálatvezetővel, vizsgálókkal, más személyzeti tagokkal és szolgáltatókkal (pl. laborokkal) kötendő szerződések készítése, lokalizálása és tárgyalása. Más, a kutatással kapcsolatos dokumentumok (pl. betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat, stb.) készítése, lokalizálása, fordítása.

A kutatás adatvédelmi szabályoknak való megfelelőségének a biztosítása. Jogi támogatás kutatásokkal összefüggésben felmerülő felelősségi kérdésekben.

Tanácsadás és képviselet kutatással összefüggésben felmerülő felelősségi kérdések rendezése kapcsán. Egyezségi megállapodás készítése és tárgyalása, bíróságok előtti képviselet.