Berekméri-Varró Réka

Réka az elmúlt évek során számos multinacionális egészségipari céget tanácsolt komplex szabályozási kérdésekben, illetve a mindennapi működésük során felmerülő jogi kérdésekben.

Berekméri-Varró Rékaügyvéd

Tanácsadás adatvédelmi kérdésekben és támogatás nyújtása az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679/EU; GDPR) való megfelelés biztosítása érdekében. Szabályzatok, tájékoztatók, beleegyező nyilatkozatok és más releváns dokumentumok készítése.

Konzultáció adatvédelmi hatósággal adatvédelmi kérdésekben. Cégek képviselete adatvédelmi ügyekben a hatóság és a bíróságok előtt. Adatfeldolgozói szerződések készítése és véleményezése. Kötelező szervezeti szabályozás készítése, illetve hatósági jóváhagyásának beszerzése harmadik országba történő adattovábbítás esetén.